Första hjälpen mot bedrägeri

Undvik kreditförluster orsakade av bedrägerier

Hitta bedragarna innan de hinner agera. Bedrägerier är ofta ett seriebrott, vilket gör att det med expertis och analysverktyg går att identifiera mönster om hur brottet har gått till. Vi kan erbjuda ett tjänstepaket som hjälper dig att undvika kreditförluster orsakade av bedrägerier. Vi kan också hjälpa till med att minska skadorna som redan drabbat dig.

Vår expertmodell heter Soliditet Fraud Solutions och är den första som bygger på hundratals kreditgivares erfarenheter av tillvägagångssätt vid bedrägerier. Soliditet Fraud Solutions innehåller:

  • bedömning av nya affärsförbindelser. Detta görs utifrån ett omfattande regelverk av riskförhöjande faktorer.

  • identifiering av riskbeteenden i din existerande kundportfölj.

  • rådgivning kring risk, penningtvätt och bedrägerier.
     

Låt oss hjälpa dig minska förlusterna

Kostnaderna för bedrägerier är extremt svåra att mäta. Många bedrägerier anmäls aldrig eftersom företag inte vill skylta med höga förluster och svagheter i sin affärsinfrastruktur. En förlust i samband med ett bedrägeri är i regel större än vid normal kreditgivning. Ett effektivt arbete med bedrägeriprevention sparar miljontals kronor per år. Det är en slutsats som vi dragit i tillsammans med de företag som vi arbetat med. Har ditt företag inte aktivt arbetat med detta allvarliga och obehagliga ämne så vågar vi påstå att det ändå är värt mödan: En investerad krona i bedrägeriprevention ger 5–10 kronor tillbaka per år.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Är du intresserad av att ta reda på vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med? Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, de är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved