Betalningsindex

Säg Hej till dina bästa kunder med vårt Betalningsindex. Och kanske Hej då till de med sämst betalningsbeteende?

Vår tjänst Soliditet Betalningsindex är ett nyckeltal och en variabel som hjälper dig att kartlägga dina kunders betalningsbeteende. Att veta vilka man ska vårda och vilka man ska bevaka lite extra kan vara väl så viktigt. Särskilt för det företag som aktivt vill arbeta för långvariga kundrelationer. Vill du ha kontroll på hur dina kunder betalar sina fakturor till andra leverantörer och ditt företag? Då finns det ingen bättre lösning än Soliditet Betalningsindex.

Variabeln skapas med hjälp av en unik databas hos oss på Soliditet. Databasen består idag av flera miljoner fakturor och uppdateras 1 ggr/vecka med nya unika observationer från Sveriges leverantörer. Samarbetet bygger på samverkan mellan många av Sveriges största företag som inser nyttan med att dela information om olika branscher och kunder. Fler och fler företag upptäcker fördelarna och ansluter sig till samarbetet. Många av våra partners inom samarbetet arbetar inom flera olika branscher som t ex telekom, energi, kontorstjänster och transport.

Mer om Soliditet Betalningsindex
Betalningsindex är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp och åldern på fakturan. Du får även reda på företagets betalningshistorik och trend. Betalningsindex skapas med hjälp av en unik databas hos Soliditet som bygger på reskontrainformation från ett representativt urval från olika branscher. Ett företag vars betalningsbeteende är att betala på förfallodagen får 80 i Betalningsindex. Under 80 betyder att företaget betalar sina fakturor för sent.

Snittdagar före/efter förfallodatum
Snittdagar som visas tillsammans med Betalningsindex är ett medelvärde utan hänsyn tagen till fakturabeloppet. Normalt följs snittdagar och Betalningsindex åt men ibland kan det vara stora skillnader. Skiljer det mycket mellan antalet viktade och oviktade dagar beror det på att företaget särbehandlar fakturor.

Användningsområden
Betalningsindex ger en ytterligare dimension till kreditbedömningen. Genom att i förväg veta vilka kunder som har sena betalningsvanor kan du minimera företagets kostnader som är genererade av sena betalare. I kravhanteringen hjälper Betalningsindex dig att prioritera de ärenden du omgående bör ta hand om. Betalningsindex är det självklara verktyget att styraantalet kreditdagar för att förbättra ditt kassaflöde.

Ger besked om och när betalningen sker
Kreditratingen ger svar på frågan om leverantören får betalt. Ett lågt Betalningsindex har en mycket stark korrelation med konkursrisk. Ett försämrat Betalningsindexvärde kan uppstå ca 10-12 månader före konkurstillfället. I rapporten Betalningshistorik visas dels Betalningsindex för det omfrågade företaget den senaste veckan och månadsvis upp till 24 månader bakåt. Detta möjliggör uppföljning av eventuella trender i kundernas betalningsmönster. Vi visar genomsnittligt Betalningsindex för den bransch det omfrågade företaget tillhör samt genomsnitt för Sverige.

Så här tolkar du information
Du bör prioritera, kontakta alternativt stoppa pågående affärer om en kund har lågt Betalningsindex. Om en kund plötsligt börjar ändra sitt betalningsbeteende kan det vara en indikation på ökad risk. Komplettera med egen information, ta en kreditrapport för att se vilken rating företaget har. Kontrollera även om det skett några styrelseändringar, namnändringar etc. Betalningsindex 75 - 80 är det vanligaste i Sverige, företagen betalar i genomsnitt 0 till 5 dagar efter förfallodatum. Ibland kan det förekomma att ett företag har 78 i Betalningsindex men i snitt betalar 12 dagar för sent. Detta betyder att företaget betalat större fakturor snabbare. Är du en huvudleverantör eller sidoleverantör, har du ett stort eller litet belopp? Ett högt Betalningsindex men med många dagar i snitt sent betyder att stora fakturor prioriteras. Är det en befintlig kund till er och du ser att företaget betalar andra före er så är det aktuellt att se över rutinerna för hur ni hanterar förfallna fakturor.

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved