Kreditvärderingssystem

Från högsta AAA till lägsta C – det kända kreditvärderingssystemet som hjälper dig att göra bättre affärer

100 000-tals företag tar dagligen hjälp av vårt kreditvärderingssystem för att snabbt fatta säkra och lönsamma beslut. De kan göra affärer med alla och ser genom rating och rekommenderad kreditlimit när de bör begära förskottsbetalning, begränsa eller öka kreditbeloppet. Soliditets kreditvärderingssystem baseras på en imponerande mängd beslutsregler. Modellen erbjuder en bred tillämpning i både kredit- och marknadssammanhang som till exempel kreditgivning, prospektsökning och upphandlingar.

Soliditets kreditvärderingssystem är en mycket känd och tillförlitlig expertmodell som hjälper ditt företag att undvika kreditförluster och bygger på unik erfarenhet av kreditgivning. Hela 90 procent av konkurserna fångas upp på tidigt stadium, vilket förhindrar onödiga kreditförluster. Systemet ger löpande uppdatering av ratingstatistik som bekräftar träffsäkerheten över lång tid, och har visat sig fungera under såväl låg- som högkonjunktur. Sedan lanseringen 1989 har vi kontinuerligt vidareutvecklat systemet och mätningar görs hela tiden för att bibehålla högsta möjliga kvalitet och träffsäkerhet.

Alltid aktuell information som värderas

Kreditinformation är en färskvara. Vi uppdaterar därför informationen flera gånger dagligen. Dessutom görs en aktuell kreditbedömning/ kreditrating varje gång ny information kommer in. Det gör att du alltid har en värdering baserad på dagsaktuell information.

Kreditvärderingssystemet effektiviserar arbetet på din kreditavdelning

Öka dina affärsmöjligheter

Soliditets kreditratingsystem hjälper dig att undvika kundförluster men även att maximera affärsmöjligheterna. Detta genom att du får möjlighet att fatta kalkylerade, objektiva och snabba riskbeslut.


Ratingen används ofta som beslutsstöd. Den hjälper dig att bedöma möjligheter genom att snabbt och enkelt fastställa betalningsvillkor, limiter samt krediter på företagets kunder och leverantörer. Men ett väl så viktigt användningsområde är också att använda ratingen i olika marknadssammanhang. Exempelvis ger den en klar konkurrensfördel i offentliga upphandlingar men också i din prospektering och i arbetet med att hitta nya, lönsamma kunder.

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved