Frågor och svar

Varför har Soliditets kreditbetygsprodukter fått nytt utseende och ny indelning?

Varför gör Soliditet denna förändring?
Vi har genomfört en stor kundundersökning för att utvärdera våra diplom, intyg och övriga produkter som hjälper företag att visa upp sin kreditvärdighet. I kundundersökningen kom det fram många synpunkter som påverkat denna förändring. Exempel på önskemål från våra kunder är att

 • det måste bli tydligare att betyget AA symboliserar högsta kreditvärdighet för enskilda firmor samt handels- och kommanditbolag.
 • logotyperna måste vara tydliga även i mindre format
 • vi förklarar betydelsen av att vara ett kreditvärdigt företag


Varför inför Soliditet olika färger på kreditbetygen för olika bolagsformer?
Många kunder vill att det blir tydligare att kreditbetyget AA är högsta kreditbetyg för bolagsformerna handels- och kommanditbolag samt för enskilda firmor. Att införa olika färger för dessa bolagsformer tydliggör detta.

Vilka färger gäller för de olika bolagsformerna?
Aktiebolag får rött, handels- och kommanditbolag får blått och enskilda firmor får gröna kreditbetyg.

Hur ser Soliditets kreditbetygsskala ut?
Svar finns här.

Vad innebär det att vara ett kreditvärdigt företag?
Kreditvärdighet är en persons, ett företags, eller till och med ett lands förmåga att betala sina skulder. Skulderna kan bland annat vara i form av lån och fakturor. För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna betecknas ofta i en skala från AAA till C, där AAA är bäst, och bedömningen görs ofta av kreditvärderingsinstitut. (Källa: Wikipedia).

Har ni något stöd för påståendet att kreditvärdiga företag är bättre?
Ja, enligt vår statistik har ett kreditvärdigt företag (det vill säga ett företag med kreditbetyget A, AA eller AAA)

 • 50 procent fler anställda
 • 54 procent högre nettoomsättning
 • 62 procent högre vinstprocent
 • nästan två och en halv gånger (242 procent) mer i eget kapital
 • två och en halv gånger (250 procent) bättre resultat efter finansnetto.


Källa: en jämförelse mellan å ena sidan alla företag (2004 och 2006), och å andra sidan alla företag som varit kreditvärdiga (haft A, AA eller AAA-rating) sex år i följd (2004-2010).

Vad baseras kreditbetyget på?
Kreditbetyget baseras på olika delomdömen om ett företag. Det är kombinationen av olika delomdömen som fastställer ditt företags kreditbetyg. Varje delomdöme är uppbyggt beroende på företagsformen. Detta eftersom den informationsmängd som finns tillgänglig skiljer sig mellan de olika företagsformerna. Soliditets fyra delomdömen är

 • ålder/verksamhet
 • ägare/ledning
 • ekonomi
 • betalningsförmåga


Läs mer här.

Hur får mitt företag bättre kreditbetyg?
Hur man bör gå tillväga för att förbättra sitt kreditbetyg är självklart beroenden av till exempel företagets nuvarande kreditbetyg, aktuella ekonomiska situation, bolagsform, bransch med mera. Soliditet kommer från hösten 2012 att erbjuda företag konsulthjälp och utbildning för att hitta strategier att höja sina nuvarande kreditbetyg. Läs mer här.

Vilka olika typer av diplom och intyg finns det?
Svar finns här.

Hur får jag tillgång till den nya ratinglogotypen?
Har du tjänsten Ratinglogotyp idag? Då kan du logga in på soliditet.se och hämta den nya ratinglogotypen. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta merit@soliditet.se så skickar de inloggningsuppgifter.

Har du inte tjänsten idag men är intresserad? Ring
08-519 013 50 eller skriv till merit@soliditet.se.
 

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved