Score

Score konsument är kreditprövningen som ger dig svar på betalningsförmågan tolv månader framåt

Score konsument är Soliditets generiska scorekort, det är utvecklat för att passa alla typer av krediter. I din verksamhet får du ett effektivt verktyg som hjälper din organisation att fatta bättre beslut, göra tryggare affärer och undvika kreditförluster. Score konsument prognostiserar sannolikheten för att en privatperson får problem att betala de kommande 12 månaderna.

Scoring är en statistisk metod för att på ett effektivt och träffsäkert sätt ge en sammanvägd bild av en persons kreditvärdighet. En stor mängd olika egenskaper och informationsposter om personen redovisas i ett samlat omdöme. Utöver hög precision och automatisering, erbjuder metoden också en objektivitet och konsekvens som inte går att uppnå med manuell kreditbedömning.

Konsumentscore som passar alla typer av krediter

Score konsument är Soliditets generiska scorekort och är, utvecklat för att passa alla typer av krediter. Modellen är ett effektivt instrument för att fatta bättre beslut, göra tryggare affärer och undvika kreditförluster.Scorekortet prognostiserar sannolikheten att en privatperson får problem att fullfölja sina betalningsåtaganden de kommande 12 månaderna.

Vill du veta mer?

Kontakta:

Emilio Villegas
Chef Analys och Värdering
Tel 08-519 010 00
affarsradgivning@soliditet.se

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved