Stålgross i Sverige AB

Mjuka stålmän gillar Betalningsindex och Rating

Jönköpingsföretaget Stålgross i Sverige AB har gått över till Soliditet och fått ett enklare och mer effektivt kreditarbete, med Rating och Betalningsindex i huvudrollerna. Besöker man en stålgrossist förväntar man sig se stålhögar på längden och tvären. Men hos Stålgross vid Vätterns strand finns inget som skvallrar om vad man gör. Affärsidén är att para ihop tillgång med efterfrågan, se till att stål kommer dit det behövs.

– Men vi har ett lager också, i Mariestad, berättar Johan Helge, som kallar sig allt-i-allo men mest ägnar sig åt ekonomi på Stålgross kontor med sju anställda. I lagret finns mestadels varmvalsad band- och grovplåt från våra nordiska grannländer. Svenska stålproducenter är lite konservativa av sig och säljer helst enligt invanda mönster. Vid sidan om lagerförsäljningen ser Stålgross till att stål i exempelvis Danmark kommer till en kund någon annanstans. Stålgross får verkstadsföretag att fungera mer effektivt, men stålhandel i stora kvantiteter är förknippad med stora kreditrisker.

I maj 2010 gick Stålgross över till kredit- och affärsinformation från Soliditet.

– Men vi vågar inte sluta helt med kreditförsäkringar, berättar Johan, som säger att kreditarbetet blivit enklare och mer effektivt sedan skiftet av leverantör.

– Soliditets tjänster är fiffiga, pålitliga och lätta att använda, recenserar han. Han gillar bland annat Soliditets Betalningsindex. Börjar ett företag bli sent med sina andra betalningar är det hög tid för oss att justera våra villkor. Men ratingförsämringar är den gällaste varningsklockan i Bevakningen av runt 80 procent av kunderna. Johan ser ratingen som mycket tillförlitlig, och har en tuff policy. De flesta företag med rating B eller C kräver vi förskottsbetalning eller bankgarantier av, men det finns alltid plats för undantag.

Tack vare att Stålgross bygger nära partnerskap med sina kunder och satsar på mjuka värden som lyhördhet och service lyckas man växa i sin hårt konkurrensutsatta bransch. Med hjälp av Nordic Business Key letar Johan ännu fler kunder, men företag med sämre rating än A får aldrig några propåer.

– Alla nya kunder granskar jag på Solsidan. Men jag stirrar mig inte blind på nyckeltalen, det är helhetsbilden som är det intressanta, tycker Johan Helge.

Fakta om Stålgross

Stålgross kunder är i de flesta fall verkstadsföretag av olika slag, och 80 procent av försäljningen sker i Sverige: Stålet köps huvudsakligen in från våra nordiska grannar och andra länder utanför Sverige.

Stålgross grundades 1999 av Jörgen Brorsson, som i dag är VD och huvudägare av företaget. Huvudkontoret, med sju anställda, ligger i Jönköping. På Stålgross lager i Mariestad, med plats för 4 000 ton plåt, arbetar två personer. 2010 omsatte Stålgross drygt 100 Mkr.

Läs gärna mer på www.stalgross.se

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved