Lux Svenska AB

Tryggt för Lux att sälja dammsugare vid dörren

Lux Svenska AB, som säljer dammsugare och luftrenare, växer vidare med låga kreditförluster. Säljarna använder nämligen Decision Support Max med telesvarfunktion, och får snabbt veta om en kund är kreditvärdig.

Skickligare säljare än dammsugarförsäljare som ringer på dörren finns knappast. Förklaringen är att så gott som samtliga har gått Lux Business School, Sveriges mest ansedda säljutbildning, som varvar teori med praktik på Lux. Där gick Lux nuvarande VD Morgan Lindström 1995–97. Men efter några år på andra håll var han 2001 tillbaka.

– Jag trivdes på himla bra här, och kände vilken potential Lux hade, minns han. Sedan 2008 ägs Lux av Morgan och två till som gått Lux Business School, vilka under senare år fått Lux att växa ytterligare. Vi vill växa i ännu snabbare takt, men eftersom skickliga säljare är högvilt på marknaden är det ibland svårt för oss att behålla dem.

99 procent av kunderna är privatpersoner, vilka får besök slumpvis. Trots att Lux dammsugare kostar femsiffrigt säljer de lika bra i hyrestvåor som i lyxvillor. Som renodlat säljföretag som säljer på kredit till en brokig kundkrets skulle man kunna tro att Lux har stora kreditförluster. Men de ligger stadigt under en procent.

– Det kan vi till största delen tacka Soliditet för, och den scoringmodell vi utvecklat tillsammans med dem, säger Morgan. I modellen kombineras Soliditets Score Konsument med några av Lux egna parametrar, som att personer med årsinkomst under 70 000 eller skuldsaldo hos kronofogden underkänns. Runt 80 procent av kunderna godkänds direkt, medan en del går till manuell kontroll där jag och mina två ägarkollegor fattar beslut med hjälp av Solsidan hos Soliditet.

Att Lux trots en så generös kreditmodell har så låga kreditförluster anser Morgan även ha att göra med det faktum att säljarna tillbringar minst en timme med sina kunder.

– Under besöken sår vi åtminstone fröet till en relation. Det hinner de inte göra i vanliga butiker, påpekar han. På senare tid har Lux även sålt allt fler luftrenare, till företag, och det finns planer på att bredda företaget ytterligare.

– Men vi är oerhört nöjda med vårt nära samarbete med Soliditet, så där blir det ingen förändring, säger Morgan Lindström.

Fakta om Lux Svenska AB

Lux Svenska AB är Sveriges ledande företag för direktförsäljning av dammsugare och luftrenare. Lux grundades redan 1901, och började 1912 växa snabbt, sedan man tack vare Axel Wenner-Gren börjat sälja dammsugare. 1919 bytte Lux efter en fusion namn till Electrolux, men 1992 återuppstod firmanamnet.

Sedan januari 2008 är Lux Svenska AB ett fristående bolag, som ägs av Morgan Lindström, Paul Trygger och Timo Keränen och inte längre enbart säljer Electrolux-produkter. Lux ingår dock i organisationen Lux International AG, med säte i Schweiz.

Läs gärna mer på www.lux.se

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved