Papyrus Sverige AB

Bygger sin egen modell med Soliditet som stomme

Grossistföretaget Papyrus Sverige i Mölndal växer, men kreditförlusterna sjunker. Mycket tack vare en egen scoringmodell, där egna uppgifter kombineras med information från Soliditet. 2009 fick Papyrus Sverige AB hederstiteln Diamantföretag, eftersom man haft AAA-rating sedan detta kreditbetyg introducerades 1989.

– Ja, det har gått bra för oss och vi växer stadigt, bekräftar Rune Bertrandsson, som arbetat med kreditfrågor i företaget sedan mitten av 1980-talet. Papyrus Sverige har nu drygt 14 000 aktiva kunder, vilka bevakas av ett tre man starkt kreditteam. Rune får sedan några år hjälp av Oskar Börjesson och Sasa Suko, där den senare även är redovisningscontroller.

– Nej, ingen av oss är chef, vi har fördelat kunderna mellan oss, förklarar Oskar.

Få företag tar kreditarbetet lika seriöst som Papyrus. Det syns på kreditförlusterna, vilka trots lågkonjunkturen 2008-09 legat på runt 0,3 procent under senare år.

– 98 procent orsakades av konkurser som vi inte lyckades förutse. Naturligtvis vill vi minska kreditförlusterna ytterligare, utan att frångå vårt fokus på försäljning, säger Sasa. Det har man goda utsikter att lyckas med. Papyrus egenutvecklade scoringmodell fungerar allt bättre. Modellen kombinerar information från Soliditet med egna uppgifter och uppdateras automatiskt, utifrån den Bevakning man har från Soliditet. Inklusive ratingförändringar och annat.

– Modellen utmynnar i scorer från 1 till 100 och används i Skandinavien och Tyskland, men vi hoppas att den på sikt ska gå att använda i ännu fler länder, förklarar Rune, som med sina kolleger utvecklar modellen kontinuerligt, i samarbete med Papyrus Network Tyskland.

Liksom sina kolleger tycker han att informationen från Soliditet är mycket tillförlitlig och lätt att använda.

– Vi har använt oss av Soliditet så länge jag kan minnas, och självklart kan de ta åt sig en stor del av äran för våra låga kreditförluster. Även beslutstödssystemet Decision Support Norden används flitigt, och dagligen tar Papyrus kreditteam ut rapporter om olika företag. Inte bara om nya kunder. – Soliditet och likviditet är de viktigaste nyckeltalen för oss, berättar Oskar.

Fakta om Papyrus

Papyrus Sverige AB har drygt 14 000 företagskunder, de flesta inom industri, städning, kommun och landsting, och försäljningskontor och lager i Stockholm, Göteborg, Malmö och Holsbybrunn (nära Vetlanda).

Papyrus grundades 1895, när Marcus Wallenberg köpte och bytte namn på Korndals Pappersbruk i Mölndal. Sedan 2008 ägs Papyrus av private equity-bolagen Altor och Triton.

Moderbolaget Papyrus AB, även det med huvudkontor i Mölndal, har i dag enheter i 26 europeiska länder. VD och koncernchef är Sören Gaardboe.

Läs gärna mer på www.papyrus.se

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved