Kreditgivning B2B

Att skapa mer lönsamma affärer är speciellt. Särskilt när det görs med något så vanligt
som kreditgivning

Sedan starten 1908 har vi analyserat 100 000-tals företag på både längden och tvären. Den erfarenheten, tillsammans med djup kompetens och nytänkande, gör att vi kan känna oss säkra på att vi kan ge dig bättre beslutsunderlag - och att du med det gör fler lönsamma affärer. Vi kan också ge dig konkreta förslag på lösningar för att förbättra dina rutiner och effektivisera arbetssättet inom områdena datakvalitet, försäljning och risk samt inköp.

Vi erbjuder dig en förstudie som kommer att belysa förbättringsområden som är relaterade till datakvalitet, försäljning och risk samt inköp. Förstudien visar tydligt om ni i de olika processerna arbetar optimalt för att uppnå ledningens affärsmål när det gäller lönsamhet, effektivitet och kvalitet. Målsättningen med förstudien är att visa vilka effekter företaget kan vänta sig med hjälp av förändrade rutiner med de lösningar som Soliditet erbjuder.

Så här går det till:

Gemensamt med er identifierar vi de kända problemområden eller möjliga nyttoområden som förstudien ska omfatta. Därefter genomför vi intervjuer och analyser där vi med vår metod:

  • lyfter fram olika problemställningar
  • visar vilken inverkan dessa har på verksamheten
  • presenterar en lösning
  • lyfter fram effekten för ert företag

Vi kartlägger era dagliga rutiner och de processer som finns för inhämtande, lagring och användandet av affärsinformation. Detta görs för alla de funktioner som har affärsrelationer.

Riskerna med att inte hantera information om olika affärspartners optimalt är många. Transaktioner blir felaktigt processade eller tar onödigt lång tid, information kommer inte fram till rätt person och kostnaderna skenar iväg. Vad skulle det betyda för ditt företag om ni kom till rätta med detta?

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved