Guide till Soliditets kreditvärderingssystem

Vad krävs för att få de olika kreditbetygen?

Aktiebolag
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Handelsbolag och kommanditbolag
Ett kreditvärdigt handels- eller kommanditbolag som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform kan få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. Nystartade företag där ingen negativ information finns får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där styrelsemedlemmar har konkursengagemeng ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Enskild firma
En kreditvärdig enskild firma som dessutom är väletablerat ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform kan få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A. En nystartad enskild firma, där ingen negativ information finns, får kreditbetyget AN. Företag med många betalningsanmärkningar eller där ägaren har konkursengagemeng ges kreditbetyget B (kredit mot säkerhet) eller C (kredit avrådes).
 

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved