Guide till Soliditets kreditbetyg

Vad krävs för att få de olika kreditbetygen?

Aktiebolag
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig).

Handelsbolag och kommanditbolag
Ett kreditvärdigt handels- eller kommanditbolag som dessutom är väletablerat får AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform kan få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A.

Enskild firma
En kreditvärdig enskild firma som dessutom är väletablerad ges AA, som är det högsta kreditbetyg denna bolagsform få. Kreditvärdiga företag som inte funnits så länge får A.

Mer utförlig information om våra kreditbetyg finns här.

 

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved