Historik

2009 fyllde Soliditets kreditratingsystem
AAA (Trippel-A) 20 år

Soliditet var först i världen med ett datorbaserat expertsystem som kunde värdera ett företags ekonomiska styrka och betalningsförmåga. Oavsett konjunktur har AAA-ratingen genom åren visat att konkurser kan förutses upp till ett år i förväg och med 86-94 procents sannolikhet.

Svar Direkt som tjänsten kallades tidigare, lanserades 1989. Det var världens första datorbaserade expertsystem, som utan mänsklig inblandning kunde diagnostisera ett företags solvens. AAA blev en avgörande förändring som påverkade hela branschen.

Tack vare kreditratingen öppnades helt nya möjligheter att göra värderingar och jämförelser. Nu kunde man enkelt analysera både kunder och leverantörer och få ett samlat omdöme om den totala kreditrisken.

Från samtliga aktiebolag till alla bolagstyper

Vid lanseringen av AAA värderade Soliditet Sveriges samtliga aktiebolag. 1991 utökades gruppen till att omfatta alla handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor. Första året ingick cirka 200 000 st företag i ratingen. idag omfattar Soliditets kreditrating mer än 930 000 svenska företag.

Bedömningskriterierna är skiljer sig något beroende på bolagstyp. Detta var anledningen till att tjänsten infördes i etapper.

Soliditet Diamond Award är företagsprisernas maratonutmärkelse

Soliditet är ensamt om att kunna redovisa upp till tjugo års ratinghistorik på individuella företag. Vi har därigenom idag en unik insikt i hur såväl enskilda företag som olika branscher har utvecklats under dessa två decennier. Med anledning av att Soliditets AAA-rating fyllde 20 år 2009 instiftade vi ett diamantpris.

Soliditet Diamond Award uppmärksammar de företag som lyckats med bedriften att behålla högsta kreditvärdighet under 20 års tid. Sannolikheten att få AAA oavbrutet under 20 år är bara 1,35 procent.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved