Försäljning och marknad

Vi kan minska dina kundförluster med 25–50 % Och hjälpa dig att hitta nya och inte minst betalande kunder

På Soliditet har vi en stolt tradition som går tillbaka till 1908. Det är att hjälpa företag att mäta, analysera och begränsa sin kreditrisk. Med mer än 100 års verksamhet vågar vi påstå att vi byggt upp en gedigen erfarenhet av att strukturera stora informationsmängder, se trender och dra slutsatser. Den kompetens samt vårt arbetssätt har vi med goda resultat successivt börjat tillämpa även inom andra områden. Ett av dessa är försäljning och marknad.

Vi tar fram lösningar utifrån dina förutsättningar, specifika behov och de önskemål som finns för ditt företag. Här är exempel på analyser som vi gör inom marknads- och försäljningsområdet:

  • Potentialanalys. Vi identifierar potentialen för merförsäljning till dina befintliga kunder och analyserar vilka av dina produkter som passar för en viss målgrupp.
  • Lojalitetsanalys. Vi identifierar indikatorer för sannolikheten att du ska förlora en kund. Dessa används sedan på olika sätt, beroende på vad som ska uppnås. Exempelvis kan vi skapa ett scorekort som anger den procentuella sannolikheten för att en viss kund kommer att säga upp sitt avtal. Scorekortet blir då verktyget som gör att ni kan differentiera ert erbjudande till olika kunder och på så sätt öka sannolikheten för att behålla dem.
  • För de företag som givit oss sitt förtroende, har vi begränsat deras kundförluster med 25-50%, bland annat med vår scorekort-metod.

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved