Ratingstatistik Sverige

Vi vet om din kund går i konkurs
– ett år i förväg

Kreditförluster är en realitet för alla företag, många gånger är de allt för kostsamma. Om du vill minimera riskerna är vårt kreditvärderingssystem en investering som betalar sig många gånger om. Sedan AAA-ratingen introducerades i Sverige sammanställer och analyserar Soliditet regelbundet statistik på hur pass väl den fungerar.

Med vårt system kan ett företag med vårt kreditvärderingssystem med 90 % säkerhet och ett års framförhållning, förutse om en kund eller leverantör är på väg att gå i konkurs. Vi analyserar regelbundet alla konkursföretag. Ur vår databas plockar vi fram den rating som företaget hade före konkursen. Därigenom kan vi prognostisera risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1, 2 och 3 år.

Vårt kreditvärderingssystem förutser risken för ett företags konkurs på 1, 2 och 3 år. Att använda vår rating och ratingstatistik är ett ypperligt hjälpmedel när du som kund ex ska göra kreditförlustreserveringar. Vi ger dig möjligheten att enkelt beräkna och tydligt åskådliggöra riskerna i din egen kundportfölj.

Se vår ratingstatistik på bisnode.com.

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved