Värderingsmodeller

Det är inte vårt affärsdata som är unikt.
Det är hur vi använder det.

Information i all ära men utan smarta, eleganta system som kan behandla all data så att det kan tillämpas i lättillgängliga produkter står den sig slätt. På Soliditet värderar vi både företag och konsumenters betalningsförmåga och betalningsvilja med hjälp av olika system som är uppbyggda utifrån avancerade modeller och unika kreditgivningsinstrument.

Soliditet är Nordens ledande kreditupplysningsföretag. Det har vi inte blivit för att vi har tillgång till affärsdata som ingen annan på marknaden har. Det är vår kompetens att dra slutsatser av datamängderna som gör oss unika. Ett bra exempel är det faktum att vi med 90 procent sannolikhet kan förutse en konkurs ett helt år i förväg. Inte nog med det. Vi är övertygade om att vi bättre än någon annan kan identifiera de företag som är mest benägna att göra affärer med just ditt företag och vilka som medför en större affärsrisk än du är villig att ta.

Soliditets kreditvärderingssystem – AAA (Trippel-A)

Soliditets kreditvärderingssystem heter AAA och förutser 90 procent av alla företagskonkurser. Det lanserades 1989 och betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Resultatet redovisas i form av ett kreditbetyg från AAA till C. Läs mer om Soliditets kreditvärderingssystem

Soliditet Score Konsument

Score konsument är ett generiskt scorekort, utvecklat för att passa alla typer av krediter. Det är utvecklat och anpassat till en kreditaktiv population för att optimera prestandan. Modellen är ett effektivt verktyg för att fatta bättre beslut, göra tryggare affärer och undvika kreditförluster. Läs mer om scoring

Soliditet Betalningsindex

Soliditets Betalningsindex ger en ytterligare dimension till kreditbedömningen då du får en vägledning om när du kan förvänta dig att få betalt. Betalningsindex kartlägger företagens betalningsbeteende med ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd med fakturabelopp. Det är unikt på den svenska marknaden. Läs mer om Betalningsindex

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved