Välgörenhet och sponsring

BRIS och Svenska Kreditföreningen

Soliditet ger stöd åt BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.
Läs mer om BRIS och deras arbete.

Soliditet sponsrar Svenska Kreditföreningen

Soliditet sponsrar varje år Svenska Kreditföreningen som är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering.

Svenska Kreditföreningen har till syfte att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.

Läs gärna mer på www.kreditforeningen.se

Julgåvan 2012 skänks till behövande barn

Bisnode Sveriges bolag går i år ihop och stödjer tre olika organisationer som hjälper behövande barn både i Sverige och internationellt, Rädda Barnen, BRIS och Hello Africa.

Läs mer om organisationerna vi stödjer:
Rädda barnen är en internationell folkrörelse som arbetar för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. De uppmärksammar när barns rättigheter kränks,  väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare – i allt från kommuner till FN. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som består av 29 organisationer som arbetar för barns rättigheter. Tillsammans lyfter de fram frågan i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. Mer information om Rädda barnen här.

Hello Africa är ett projekt som bredrivs på St Joseph’s hälsocenter som ligger ca 10 km utanför Korogwe i nordöstra Tanzania. Verksamheten drivs av en nunneorden där systrarna är utbildade sjuksköterskor och labtekniker. Tyvärr är möjligheterna till att ställa säkra diagnoser väldigt dåliga vilket gör att man tvingas använda antibiotika när det egentligen inte behövs. Detta innebär att det lilla medicinförråd man har ofta tryter och att risken för antibiotikaresistens ökar. ”Hello Africa” syftar till att förbättra diagnostikmöjligheterna genom insamling av pengar som ska gå oavkortat till inköp av labbutrustning. Detta löser antibiotikaproblemen och är även tänkt som en hjälp till självhjälp eftersom kliniken kan ta ut en avgift för att behandla exempelvis blodprover från andra kliniker i regionen, pengar som sedan kan återinvesteras i verksamheten. Det unika i projektet är att alla pengar förmedlas utan mellanhänder och drivs genom Bisnodeföretaget Lundalogik. Mer information om projektet hittar du här.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved