Våra policys

Kvalitet och miljö

Vår kvalitetspolicy

Soliditets värdeord; trovärdiga, affärsmässiga, flexibla och personliga ska genomsyra all vår verksamhet och vägleda oss i hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Följande ledstjärnor gäller för vårt sätt att arbeta:

  • Vi ska ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens.
  • Varje medarbetare är ansvarig för högsta möjliga kvalitet och fortlöpande förbättringar i vårt arbete. Grundläggande i vår kvalitetsmedvetenhet ska vara strävan att göra rätt från början.
  • Vi ska genom intern samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö.
  • Vi ska arbeta på ett systematiskt och processorienterat sätt. Vårt sikte ska vara inställt på förnyelse och ständiga förbättringar.
  • Vi ska producera produkter och tjänster med hög kvalitet och erbjuda bästa service till ett konkurrenskraftigt pris. Detta ska motsvara eller överträffa såväl externa som interna kunders krav, behov och förväntningar.

För att alla ska kunna uppfylla kraven som ställs i denna policy ska medarbetare få den information, utrustning, utbildning och träning som fordras för att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

Alla chefer har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls. De skall stödja initiativ att nå mål samt ständigt sträva efter att förbättra kvaliteten inom sina respektive ansvarsområden. Detta skall resultera i att Soliditets produkter och tjänster:

  • Utmärks av en hög och jämn kvalitet
  • Levereras i rätt tid och på rätt sätt
  • Motsvarar eller överträffar kundernas krav, behov och förväntningar
  • Uppfyller krav ställda av myndigheter

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved