Konjunkturstatistik

Utvecklingen Q3-2012 jämfört med Q3-2011

I den senaste konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet som publicerades den 24 oktober 2012 kan vi se tydliga indikationer på att konjunkturen har fortsatt att försvagas sedan den förra mätningen i september. Det som är anmärkningsvärt är att nedgången är över hela linjen och omfattar samtliga sektorer inklusive hushållen. Bygg- och anläggningsverksamhet står för den största nedgången följt av tillverkningsindustrin.

Även färsk statistik från Bolagsverket styrker att vi är inne i en kraftig avmattning av ekonomin. Minskningen av nyregistreringar av företag har fortsatt. Under september minskade nyregistreringar med 9,3 procent jämfört med samma månad 2011. Med undantag för juli månad så har nyregistreringarna legat på en lägre nivå varje månad jämfört med 2011. Kreditrisken bland aktiebolag har trots detta fortsatt att ligga på en stabil och en historiskt sett låg nivå, på 1,4 –1,5 procents konkursrisk under det senaste året. Däremot har antalet konkurser ökat kraftigt jämfört med föregående år. Om vi jämför konkursrisken mellan Q2-2012 och Q3-2012 (rullande 12 månader) ligger den på en oförändrad nivå: 1,47 procent.

Förändring av konkursrisk för aktiebolag
Vid en jämförelse av konkursrisken för Q3-2011 och Q3-2012 så har konkursrisken ökat med 5 procent. Under perioden 2011-10-01 – 2012-09-30  har 1,47 procent av aktiebolagen som var aktiva per 2011-10-01 gått i konkurs. (Med konkursrisk  avses konkurskvot, dvs. antal konkurser/antal aktiva företag när perioden  startade.)

Period Förändring av konkursrisk aktiebolag
Q1-2009 vs Q1-2010 +0,0%
Q2-2009 vs Q2-2010 -15,7%
Q3-2009 vs Q3-2010 -21,1%
Q4-2009 vs Q4-2010 -14,4%
Q1-2010 vs Q1-2011  -9,6%
Q2-2010 vs Q2-2011  -7,1%
Q3-2010 vs Q3-2011 -4,1%
Q4-2010 vs Q4-2011 -6,5%
Q1-2011 vs Q1-2012 -4,7%
Q2-2011 vs Q2-2012 +1,4%
Q3-2011 vs Q3-2012 +5,0%
Q4-2011 vs Q4-2012 +0,7%
Q1-2012 vs Q1-2013 +4,2%
Q2-2012 vs Q2-2013 +3,4%
Q3-2012 vs Q3-2013 +0,7%

 

Förändring av antalet konkurser

Förändring av antalet konkurser

Antalet konkurser har ökat markant jämfört med föregående år. Ökningen har skett med
14 % vid en jämförelse av utfallet Q3-2011 med utfallet Q3-2012 (rullande 12-månader).

Kommentar
Vid förra mätningen skedde ett trendbrott vad gäller konkursutvecklingen. För andra kvartalet i rad ökar konkursrisken, riskökningen låg på 5,0 % och antalet ökade med 14 %. Även om 5 % riskökning kan låta mycket så ligger konkurserna fortfarande på en historisk sett låg nivå om vi ser till andelen konkurser av det totala antalet aktiva aktiebolag. Däremot i antal konkurser börjar vi närma oss de nivåer som gällde för 2009, här har ökningen varit 14 %.

Aktiebolag
Under perioden januari 2008 t o m september 2012 har andelen aktiva aktiebolag ökat med 29,9%. Under det senaste kvartalet har det skett en ökning med 1,3 % (föregående kvartal var ökningen 1,6 %). Vi ser att tillväxttakten av nya aktiebolag har fortsatt att sakta in för andra kvartalet i rad.

Årlig förändring av antalet aktiebolag
2008-09–2009-09: 3,4 procent
2009-09–2010-09: 3,9 procent
2010-09–2011-09: 8,6 procent
2011-09–2012-09: 7,1 procent

Enskilda firmor
Under de senaste 12 månaderna (Q3-2011 till Q3-2012) har antalet enskilda firmor ökat med 6 754 stycken (+1,1 %), senaste kvartalet var ökningen 0,5 %.

Handels- och kommanditbolag
Under de senaste 12 månaderna (Q3-2011 till Q3-2012) har antalet HB/KB minskat med -4,2 %. Under det senaste kvartalet har minskningen varit -0,5 %. Minskningen av antalet HB/KB har pågått sedan år 2000.

Sammanfattning:
Totalt sett har antalet aktiva företag ökat med 29 362 stycken (+2,8 %) under de senaste 12-månaderna Q3-2011 till Q3-2012. Under det senaste kvartalet avtog tillväxttakten något. Ökningen av aktiva företag under det senaste kvartalet var +7 651 (+0,7 %).
 

Förändring av kreditvärdighet

Kreditvärdigheten bland Sveriges 1 076 973 aktiva företag har förbättrats något sedan den förra mätningen. 2012-09-30 tillhörde 72,34% av Sveriges företag kategorin god eller mycket god kreditvärdighet (A, AA eller AAA-rating).

Datum Andel företag med rating A, AA, AAA
2008-12-31 72,82%
2009-03-31 71,92%
2009-06-30 71,33%
2009-09-30 71,75%
2009-12-31 71,97%
2010-03-31 71,66%
2010-06-30 68,06%
2010-09-30 68,07%
2010-12-31 67,46%
2011-03-31 67,17%
2011-06-30 68,13%
2011-09-30 68,43%
2011-12-31 68,91%
2012-03-31 72,27%
2012-06-30 71,99%
2012-09-30 72,34%

 

Antalet aktiva företag har ökat sedan föregående kvartal, när det gäller fallissemangsrisken så är den i stort sett oförändrad för samtliga företagsformer.

Andelen företag med rating C (ej kreditvärdiga företag) har haft följande utveckling:

Enskilda firmor:

Datum Andel enskilda firmor med rating C
2008-12-31 3,42%
2009-03-31 4,38%
2009-06-30 4,77%
2009-09-30 4,82%
2009-12-31 4,64%
2010-03-31 4,57%
2010-06-30 3,93%
2010-09-30 4,04%
2010-12-31 3,93%
2011-03-31 3,91%
2011-06-30 4,23%
2011-09-30 4,25%
2011-12-31 4,01%
2012-03-31 4,07%
2012-06-30 4,25%
2012-09-30 4,20%

Handels- och kommanditbolag:

Datum Andel HB/KB med rating C
2008-12-31 4,95%
2009-03-31 6,25%
2009-06-30 6,63%
2009-09-30 6,71%
2009-12-31 6,53%
2010-03-31 6,46%
2010-06-30 7,00%
2010-09-30 7,00%
2010-12-31 6,90%
2011-03-31 6,54%
2011-06-30 6,97%
2011-09-30 7,01%
2011-12-31 6,79%
2012-03-31 6,48%
2012-06-30 6,60%
2012-09-30 6,52%

Aktiebolag:

Datum Andel aktiebolag med rating C
2008-12-31 9,74%
2009-03-31 9,81%
2009-06-30 10,04%
2009-09-30 10,35%
2009-12-31 10,46%
2010-03-31 10,30%
2010-06-30 10,89%
2010-09-30 10,80%
2010-12-31 10,79%
2011-03-31 10,01%
2011-06-30 10,08%
2011-09-30 10,00%
2011-12-31 9,97%
2012-03-31 9,45%
2012-06-30 9,37%
2012-06-30 9,24%

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved