Delomdömen

Våra delomdömen fastställer företagets kreditrating

Kreditratingen baseras på olika delomdömen om ett företag. Det är kombinationen av Soliditets olika delomdömen som fastställer den aktuella ratingen för ett företag. Varje delomdöme är uppbyggt beroende på företagsformen. Detta eftersom den informationsmängd som finns tillgänglig skiljer sig mellan de olika företagsformerna. Soliditets fyra delomdömen är; Ålder/Verksamhet, Ägare/Ledning, Ekonomi samt Betalningsförmåga.

Ålder/Verksamhet, bedöms i Sverige enligt följande skala:

Aktiebolag Handelsbolag Enskild Firma
Väletablerat Väletablerat Väletablerat
Etablerat Etablerat Etablerat
2-4 år Mindre omfattning Mindre omfattning
Mindre än 2-4 år 2-4 år 2-4 år
  Mindre än 2 år Mindre än 2 år
  Ej känt Ej känt

Ägare/Ledning, bedöms i Sverige enligt följande skala:

Aktiebolag Handelsbolag Enskild Firma
Tillfredsställande Mycket bra Bra
Noteringar finns Bra Tillfredsställande
Negativ info finns Tillfredsställande Negativ info finns
Negativ info koncern Negativ info finns Aktuell negativ info
Aktuell negativ info
Aktuell negativ info Nyinflyttad
Ofullständig info Mycket negativ info Ofullständig info
  Nyinflyttad  
  Ofullständig info  

Ekonomi, bedöms i Sverige enligt följande skala:

Aktiebolag Handelsbolag Enskild Firma
Mycket bra Mycket bra Bra
Bra Bra Tillfredsställande
Tillfredsställande Tillfredsställande Ej Tillfredsställande
Ej tillfredsställande Ej tillfredsställande Svag
Svag
Svag Uppgifter saknas
Se ekonomispec    
Inaktuellt bokslut    
 Bokslut saknas    

Betalningsförmåga, bedöms i Sverige enligt följande skala:

Aktiebolag Handelsbolag Enskild Firma
Mycket bra Bra Bra
Mycket bra - noteringar finns Tillfredsställande Tillfredsställande
Bra Ej tillfredsställande Ej Tillfredsställande
Bra - noteringar finns Svag Svag
Tillfredsställande    
Tillfredsställande - noteringar finns    
Ej tillfredsställande    
Svag    
Mycket svag    

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved