Historik

Soliditet och kreditupplysningens historia

Från kreditupplysning till business intelligence

Kreditmarknadens framväxt har likaså förändrat synen på kreditupplysning. Den misstänksamhet och till och med fientlighet som mötte föregångsmännen inom kommersiell kreditupplysning har ersatts av insikt och respekt.

En effektiv kreditupplysning minskar inte bara risken för kreditförluster. Den gör att fler får tillgång till kreditmarknaden, möjliggör ytterligare affärer och bidrar till att hålla priserna nere genom att sänka transaktionskostnaderna.

Samtidigt har upplysningsverksamheten stöpts om och ändrat karaktär. Nya tjänster och ny teknik har under 2000-talet öppnat en rad nya användningsområden för kreditinformation. Det handlar inte längre enkom om att leverera kreditupplysningar för att undvika dåliga affärer. I dagens konkurrensutsatta näringsliv är kunskap om kunder, leverantörer och andra affärsrelationer en nyckel till framgång. Med hjälp av olika analys- och värderingsmodeller kan kreditinformationen utnyttjas till att hitta nya kunder och leverantörer, skapa fler affärer, öka tillväxten, kontrollera kostnaderna, förbättra kassaflödet och höja lönsamheten.

Soliditet har på så sätt blivit en leverantör av affärsinformation som ligger i grunden för styrning av företagens verksamhet. Det som också brukar kallas för business intelligence. Därmed har en ny historia tagit sin början.

Historien om Soliditet och svensk kreditupplysning

Det har genom åren skrivits tusentals tidningsartiklar, gjorts hundratals debattinlägg i riksdagen och genomförts flera statliga utredningar. Men det har aldrig tidigare skrivits en bok om kreditupplysning i Sverige – förrän nu. Märkligt, eftersom vi vet att kreditupplysning är en förutsättning för en sund och effektivt fungerande kreditmarknad och därmed främjar ekonomisk utveckling. Boken "En fråga om förtroende – historien om Soliditet och svensk kreditupplysning", skriven av Weje Sandén, handlar i första hand om Soliditet AB. Men den är samtidigt en skildring av det svenska kreditupplysningsväsendets framväxt i Sverige.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved