SNI

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2.

Den aktivitet som bedrivs i ett företag eller på ett arbetsställe beskrivs med som mest en femsiffrig kod enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Ett företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder. Rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid. Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

SNI 2007 är en version av EU:s näringsgrensindelning, kallad NACE Rev. 2.
En anpassning har skett till de förändringar som har ägt rum, särskilt beträffande tjänstenäringarna under den senaste 20-årsperioden. Revideringsarbetet har medfört ett stort antal förändringar jämfört med den tidigare versionen SNI 2002.

Bland de viktigaste förändringarna är:

  • ny avdelning för informations- och kommunikationsverksamhet

  • tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med företagstjänster

  • ny avdelning för miljöaktiviteter

  • ny avdelning för kultur, nöje, fritid

  • utökning med olika högteknologiska aktiviteter

  • flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till tjänstenäringarna

  • ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet

Koder med beskrivning är sökbar under länken http://www.sni2007.scb.se

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved