Kreditpolicy

Kraften i en kreditpolicy som alla i företaget kan förstå och följa

Idag ställs allt högre krav på dig som modern kreditgivare. Du ska inte bara arbeta snabbare och effektivare, du ska göra det med ett kontrollerat risktagande. En god tröst i ansträngningarna är det faktum att en strukturerad riskhantering ökar värdet på din verksamhet, samtidigt stärks kundens förtroende för företaget. Därför är en utvecklad kreditpolicy mer än ett hjälpmedel. Den är inget mindre än en förutsättning för att alla i företaget ska kunna fatta optimala affärsbeslut.

Alla företag har en kreditpolicy men alldeles för ofta är den inte nertecknad. Om den finns på papper så existerar den inte mer än på kreditavdelningen. Detta är något som blir allt för uppenbart när vi besöker företag. Ofta fungerar verksamheten ändå ganska bra men det är sårbart.

De som jobbar dagligen med dessa frågor och inte har en fungerande kreditpolicy, känner ofta osäkerhet. Konflikter internt såväl som med kunder är inte ovanligt. För en medarbetare blir det otryggt att inte veta vad man skall göra och vilka befogenheter man har. Bedömningen blir inte konsekvent och när de ansvariga inte är på plats kan det bli lite hur som helst. ”Finns inga tydliga regler så gör ju ingen fel.”

Vi hjälper dig utveckla eller ta fram en ny kreditpolicy

Vi på Soliditet Solutions har vi många års erfarenhet av att hjälpa företag, vi har sett de värsta och tagit lärdom av de bästa. Därför kan vi vara till god hjälp i arbetet med att för ditt företag utarbeta en ny kreditpolicy - eller vidareutveckla den befintliga. I arbetet säkerställer vi att aktiviteterna under hela affärsprocessen ligger i linje med de mål som företagsledningen har satt upp. Dessutom ser vi till att verktyg och rutiner tas fram för att alla beslutsfattare i organisationen ska tillgång till den information som krävs för att fatta ett optimalt beslut i en affär. Kreditpolicyn ska fokusera på affärsrisken och det är viktigt att för ert företag hitta en god balans mellan risk och affärsförutsättning.

Vi lyckas skapa en fungerande kreditpolicy som alla kan förstå och följa, oftast är den inte på mer än två sidor. Ni kan sedan själva utveckla och revidera policyn utifrån era behov. Med oss som en extern partner blir policyn inte färgad av gamla invanda beteenden. Det blir inte heller något jätteprojekt som aldrig blir riktigt slutfört. Låt därför oss på Soliditet Solutions få assistera er i detta intressanta och mycket viktiga arbete.

Affärsrådgivarna

Vi hjälper dig.

Soliditets affärsrådgivare är mycket erfarna och kompetenta analytiker och affärsrådgivare, vi är utrustade med de senaste verktygen för att analysera mönster och beteenden i kundbaser och transaktioner. Slå gärna en signal.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved