FAQ

Vanliga frågor företagskunder

Anpassningar av KuL i våra produkter

Business Monitor/Business Monitor Smart
Vid nyupplägg och när en händelse registreras i bevakningsportföljen skickas en upplysningskopia till:

 • enskilda näringsidkare
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • För aktiebolag genereras inga upplysningskopior.

Decision Support
I samband med kreditbeslutet skickas en upplysningskopia till:

 • privatpersoner
 • enskilda näringsidkare
 • handelsbolag
 • kommanditbolag

I de fall beslutet enligt regelverket inkluderar extra information om styrelsemedlemmar i aktiebolag, skickas en upplysningskopia till de berörda styrelsemedlemmarna.

Databastvätt
Vid uppdatering av objekt kommer följande information att exkluderas för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag:

 • Rating
 • Max Credit
 • Betalningsindex/Paydex

Flex/iFlex
Vid uppdatering av objekt kommer följande information att exkluderas för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag:

 • Rating
 • Max Credit
 • Betalningsindex/Paydex
 • Percentile Score

Kreditupplysningar
En upplysningskopia skickas ut till privatpersoner, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. För småbolag (aktiebolag med < 10 anställda och balansomslutning < 24 MSEK) går det ut en upplysningkopia till styrelsemedlemmarna vid Standard Extra (upplysning med intressentinformation).

Följande upplysningar genererar kopia

 • Standard (Företag)

 • Standard Extra (Företag)

 • Medium (Företag)

 • Rating (Företag)

 • Fakta (Företag)

 • Betalningshistorik (Företag)

 • Smart (Företag & Person)

 • Anmärkningskontroll (Företag & Person)

 • Fastighetsförteckning (Företag & Person)

 • Fastighetsinformation (Företag & Person)

 • Fastighet ägarförteckning (Företag & Person)

 • Konsumentupplysning (Person)

 • Företrädarupplysning (Person)

Följande upplysningar genererar inte kopia

 • Nyckeltal & Bokslut (Företag)

 • Scannade bokslut (Företag)

 • Koncernårsredovisning (Företag)

 • Företag Bas (Företag)

 • Konsument Bas (Person)

 • Företagsengagemang (Person)

Nordic Business Key
Kreditinformation på svenska enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag i Nordic Business Key kommer att släckas ner. Följande information berörs:

 • Rating
 • Limit
 • Konkursfordringar
 • Konkurs
 • Betalningsanmärkningar

Portföljanalys
Portföljanalys berörs ej av förändringarna i KuL.

Bedrägerispärr

Läs mer om Bedrägerispärr under Privatperson.

Betalningsanmärkning

Vad är en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning betyder att företaget eller personen inte har betalat sin skuld i tid. För att en obetald skuld ska bli en betalningsanmärkning måste den inlämnas till Kronofogden och fastställas. Kronofogden delger företaget eller personen skulden och meddelar ett utslag, skulden är därmed fastställd. Om en protest inkommer till Kronofogden överlämnas ärendet till Tingsrätten för fortsatt hantering. Obetalda skatter och avgifter behöver inte delges, har skulden överlämnats till Kronofogden är skulden restförd och kreditupplysningsföretagen har noterat en betalningsanmärkning. En anmärkning kan betyda svårigheter att få kredit beviljad.

Läs mer under Privatperson och Vanliga frågor

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Hur beräknas Soliditets nyckeltal?
Titta i vår manual för boksluts- och nyckeltalsinformation >>

D&B D-U-N-S® Number

D&B D-U-N-S® Number är ett registrerat varumärke som ägs och kontrolleras av Dun & Bradstreet International. Läs mer.

Fastighetsinformation

Vilka fastighetsuppgifter registrerar Soliditet?
Soliditet inhämtar fastighetsuppgifter från två källor. Fastighetsinnehav enligt senaste taxeringen levereras en gång per år från Skatteverket och visar den taxerade ägaren vid en viss tidpunkt. Aktuellt fastighetsinnehav uppdateras dagligen av Lantmäteriet och visar ditt fastighetsinnehav per dagens datum. Det är vår kund som avgör vilken information de vill ta del av, därför kan det vara olika uppgifterna på de upplysningskopior som skickas till dig.

Företagsuppgifter

Hur ändrar jag felaktiga uppgifter om mitt företag i Soliditets register?
Soliditet köper företagsinformation från bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Om de felaktiga uppgifterna gäller företagets branschtillhörighet, adress eller telefonnummer ber vi dig kontakta SCB.

Övrig information inhämtas från Skatteverket, Bolagsverket, Tingsrätter och Kronofogden.

Utförlig lista finns under våra källor

Förlust av ID-handling

Läs mer om förlorad ID-handling under Privatperson.

Kreditvärderingssystem

Under Affärsrådgivarna finner du information om vårt kreditvärderingssystem.

Källor

Vilka källor använder Soliditet?
Våra källor är de offentliga registren hos:
Bolagsverket
Kronofogden
Länsstyrelser
SCB (Statistiska Central Byrån)
Tingsrätter
Skatteverket
Ackordscentralen
SPAR-registret

Utförlig lista tillsammans med uppdateringsfrekvens

Lagstiftning

Vilka regler gäller för ett kreditupplysningsföretag?
Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas enligt reglerna i kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagen innehåller ett antal bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Samtidigt är lagen avsedd att bidra till en effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet. För att få bedriva sådan verksamhet krävs vanligtvis tillstånd av Datainspektionen. Tillstånd får förenas med särskilda villkor för hur verksamheten ska bedrivas samt vilka uppgifter som får behandlas. Datainspektionen utövar tillsyn över kreditupplysningsverksamheten. Vissa undantag från lagen gäller för verksamhet som istället omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (grundlagar).

I kreditupplysningslagen finns bland annat bestämmelser om betalningsförsummelse (betalningsanmärkning), när upplysning får lämnas ut, upplysningskopia, gallring och rättelse. Med betalningsförsummelse avses uppgift som har blivit fastställd av myndighet eller domstol. För att få lämna ut en kreditupplysning om en privatperson krävs ett så kallat legitimt behov. Med det avses att den personen som man gör en upplysning på har sökt kredit eller motsvarande och ger därför kreditgivaren rätt att ta en kreditupplysning personen i fråga. När en kreditupplysning har lämnats ut ska det skickas en kopia på upplysningen till den omfrågade personen. Kopian ska ange vem som har beställt upplysningen samt den information som lämnats ut. Uppgifter om privatpersoner gallras efter utgången av det tredje året när uppgifter registrerades. Betalningsanmärkningar gallras senast efter 3 år. Kreditupplysningsföretag ska rätta, komplettera eller ta bort uppgifter som är oriktiga eller missvisande.

Nytt utseende och nyindelning för våra kreditbetygsprodukter

Här kan du läsa varför våra kreditbetyg har fått ett nytt utseende och en ny indelning.

PDF-dokument

Hur öppnar jag en PDF
För att kunna öppna, läsa, skriva ut och spara ett pdf-dokument behöver du en programvara som heter Adobe Reader. Den är gratis och kan enkelt hämtas från Adobes webbplats.

Ratinglogotyper (AAA, AA, A)

Hur får jag använda ratinglogotypen?
Vi tar idag ut en kostnad för att använda ratinglogotypen för ett företags egen räkning. Detta gör vi av flera skäl.

 • Vi vill säkerställa att ratinglogotyperna skyddas genom en enhetlig logotyp för samtliga användare.

 • Bibehålla känslan av kvalitet som kreditvärderingssymbolen står för med ett enhetligt utseende.

 • Vi uppdaterar automatiskt ratinglogotypen för webb dagligen med aktuellt datum av kvalitetsskäl samt på grund av krav på oss från vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen.

Vilket företagsnamn visas på ratinglogotypen?
Det företagsnamn som visas i ratinglogotypen för webb är det juridiska namnet, vilket är ett krav från vår tillsynsmyndighet Finansinspektionen. Inget annat namn kan därför synas på logotypen.

Beställa ratinglogotyp
Du kan beställa din ratinglogotyp direkt via vår webbshop.

Jag saknar min leverans av nyligen beställd ratinglogotyp?
Ratinglogotyperna levereras via e-post som innehåller HTML kod. Det kan innebära att vissa e-postprogram sorterar din e-postleverans till skräppostkorgen. Om du saknar din leverans råder vi dig därför att i första hand titta i din skräppostkorg. Saknar du trots det din leverans, vänligen kontakta vår Kundservice igen via vårt kontaktformulär.

Hela företagsnamnet kommer inte med på ratinglogotypen för webb
Väldigt långa företagsnamn får inte plats i en vanlig logotyp för webb. Med andra ord, det finns inte tillräckligt med bildutrymme för att all text ska få plats. Vi löser det genom att skicka dig logotyper med större yta för all text. Kontakta oss.

Förändrad rating på logotypen för webb
Logotyperna ligger på en server hos oss och hämtar automatiskt dagsfärsk information för att visa att er rating alltid är aktuell. Läs mer om vårt Kreditvärderingssystemet.

Ratinglogotypen har slutat att visas på vår webbplats/hemsida?
Din Ratinglogotyp slutar att visas med automatik om ditt företag skulle få rating B eller C.

Registerutdrag

Hur beställer jag ett registerutdrag på eget företag?
Registerutdrag kan bara beställas på eget företag.
Leverans sker alltid via post till företagets adress. Leveranstid upp till fem arbetsdagar.

Beställning av registerutdrag - Företag

Jag har fått en upplysningskopia med information om Soliditets kreditengagemang.
Soliditet samlar in information från olika bank- och finansinstitut som står under Finansinspektionens kontroll. Varje månad levereras information in till dessa institut. Dina olika krediter, belopp och utnyttjade krediter är endast från de som är med i samarbetet och är därför ofta ingen total sammanställning över samtliga krediter.

Hur används denna information?
Det är endast de som är med i samarbetet som kan ta del av informationen och den används ofta som ett komplement till övrig information vid bedömning om man ska lämna eller höja en kredit.

Kan jag få reda på vilka som lämnat informationen?
Ja det kan du. Kontakta oss på Soliditet så får du redan på vilket eller vilka kreditinstitut som lämnat informationen.

Jag har ingen kredit hos ett visst bolag?
Det är inte ovanligt att man har en kredit utan att veta om det. Kanske köpte du en TV för några år sedan som du valde att betala på flera månader och då fick en kredit. När hela skulden blivit betald finns krediten kvar hos institutet om du inte säger upp den.

Upplysningar

Mitt företag är med i en upphandling och behöver en kreditupplysning, hur gör jag?

Önskar du beställa en dagsaktuell kreditupplysning på ditt företag fyller du i dina uppgifter i formuläret Beställ upplysning inför upphandling. Din beställning skickas då till Kundservice som sedan levererar enligt dina önskemål. Du kan även beställa en Standarupplysning via vår butik, då betalar du med kort och upplysningen levereras omgående.

Beställ Upplysning inför upphandling (Faktura)
Beställ Standardupplysning (Kortbetalning)

Läsa mer om vår AAA-rating.

Jag önskar beställa kreditupplysning men är ännu inte kund hos Soliditet, hur gör jag?

Vi ger dig som företag möjlighet att beställa enstaka kreditupplysningar på företag utan att vara avtalskund hos Soliditet, det tillkommer då en serviceavgift på 250,00 kr per beställd upplysning. Priset för en kreditupplysning beror på vilket land det avser och hur mycket information som finns i upplysningen. Enstaka upplysningar kan göras på företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Önskar du beställa en kreditupplysning på annat företag fyller du i formuläret. Din beställning skickas då till Kundservice som sedan levererar enligt önskemål. Pris inkl. serviceavgift visas i formuläret. Om du ska beställa en kreditupplysning på ett svensk aktiebolag kan du även beställa en Standarupplysning via vår butik, då betalar du med kort och upplysningen levereras omgående.

Beställ Företagsupplysning – Sverige  (faktura)
Beställ Företagsupplysning – Sverige (kortbetalning)
Beställ Företagsupplysning – Norge, Finland, Danmark (faktura)

Förbetalda paket – bli avtalskund hos Soliditet

På Soliditet strävar vi alltid efter att erbjuda dig som kund de bästa lösningarna för dina affärsbeslut. Vill du veta mer om hur du själv kan ta kreditupplysningar via Internet eller integrera direkt in i ditt ekonomi- eller CRM-system så hjälper vi gärna till med det. Givetvis erbjuder vi både volym och förskottsrabatter vid större förbrukning, allt anpassat efter dina behov.
Läs mer om kreditupplysningar.

Bli kund: fyll i dina uppgifter och önskemål så kontaktar vi dig.
Köp paket med kreditupplysningar via vår webbshop

Upplysningskopia

Varför har jag fått en upplysningskopia från Soliditet?
När en kreditupplysning beställs på en privatperson, enskild näringsidkare eller handels-/kommanditbolag måste Soliditet skicka ut information om vem som beställt kreditupplysningen och vilka uppgifter som har lämnats ut till beställaren. Om du fått ett meddelande via e-post, SMS eller post kan du logga in på www.minupplysning.se för att se upplysningskopian.

Vem har beställt kreditupplysning på mig?
På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt upplysningen. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Kreditgivaren behöver inte ditt medgivande för att beställa en upplysning. Det krävs däremot ett legitimt skäl, giltig anledning, för att kunna beställa en upplysning på en privatperson. Legitimt skäl finns om du har ansökt om lån, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande. Om du har fått ett meddelande via sms, brev eller e-post kan du logga in på www.minupplysning.se och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved