Förlust av ID-handling

Varför ska jag anmäla förlust av
ID-handling till Soliditet?

Notering om förlorad ID-handling i Soliditets register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök. En notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

Gör så här

För att registrera förlorad ID-handling ringer du till vårt Talsvar: 08 5190 13 60 och följer instruktionerna som ges. För det krävs att du har en tonvalstelefon. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse ut automatiskt till din folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i de fall du vill ta bort noteringen.

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i Soliditets register i fem år om du inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av dig själv samt returneras per post till oss.

Bisnode Kredit AB
Kundservice
Box 1396
169 93 Solna

 

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved